Home

 

Welkom op de site van TargetTrade.

TargetTrade is ontwikkeld om de AEX te volgen die van bijvoorbeeld niveau A naar niveau B beweegt.
Dit gebeurt op basis van relatief kort-durende signalen.
Dat kan intraday zijn, maar ook over-night.

De niveaux A en B (en verder) worden vooraf op twee manieren middels een bewezen algotithme berekend:
– in het weekeinde voorafgaand aan de nieuwe week; deze niveaux liggen de lopende week vast;
– op de dag om 11.25 uur en liggen gedurende de rest van de dag vast (het algorithme is om 11.25 uur pas “klaar” met niveaux-bepaling).

Gaat de AEX door niveau A, dan volgt in beginsel automatisch niveau B (of terug).
(er zijn overigens meerdere niveaux dan alleen A en B; vergelijk Fibonacci-niveaux.)

Degene die TargetTrade volgt heeft zo iedere dag de beschikking over een reeks nieuwe niveaux op basis waarvan gehandeld kan worden.
Daarnaast is er vanaf het weekeinde een week-grafiek beschikbaar die voor de daaropvolgende week de niveaux weergeeft opdat gevolgd kan worden waar de AEX de komende dagen in beginsel steun of weerstand kan ondervinden.

Disclaimer:
TargetTrade voorspelt nadrukkelijk GEEN koersstijgingen of –dalingen; TargetTrade geeft alleen welke AEX-waardes als steun- of weerstands-niveaux kunnen gelden en dat áls niveau A bereikt wordt en de dan geldende richting hetzelfde blijft, de AEX zeer hoogstwaarschijnlijk daarna niveau B zal bereiken.